Điều Khoản Shop

news-image

Điều Khoản Chính Sách

TRUCHA - Homestay & Restaurant

Điều khoản sử dụng website, app mobile của TRUCHA

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

- Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website, app mobile của TRUCHA. Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của TRUCHA, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.
- Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của
TRUCHA  hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng ngay lập tức.

2. Truy cập 

- http://two-cd.com  bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà abaha cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của TRUCHA mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của TRUCHA, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.
- Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho
TRUCHA là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho TRUCHA  thông qua Website của chứng tôi được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của TRUCHA.
- Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.
- Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của
TRUCHA. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.
-
TRUCHA  có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi TRUCHA,  bất cứ lúc nào theo quyết định của TRUCHA mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

- Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của TRUCHA cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.
- Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website của
TRUCHA  ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt website mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của chúng tôi

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu của TRUCHA(bao gồm website: http://two-cd.com và app trên mobile) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên web không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của TRUCHA cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của TRUCHAd cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật. Bạn không được sử dụng website: http://two-cd.com và app trên mobile của chúng vào mục đích vị phạm pháp luật, các quy định của Đảng và Nhà nước, bôi xấu, hạ nhục làm ảnh hưởng đến danh dự của tổ chức, cá nhân.

6. Đóng góp của thành viên

- Các dịch vụ của TRUCHA có thể chứa bảng tin, các website cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của TRUCHA.
- Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của
TRUCHA sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của TRUCHA, bạn cấp cho TRUCHA  quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.
- Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho
TRUCHA. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. TRUCHA không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành

- TRUCHA có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của chúng tôi; thực hiện các sửa đổi mà chúng tôi cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
-
TRUCHA không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của website: http://two-cd.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật. Theo đó, website: http://two-cd.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty  không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của TRUCHA - Homestay & restaurant.

9. Vi phạm bản quyền

Website: http://two-cd.com coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên http://two-cd.com vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của http://two-cd.com bằng cách gửi thông báo cho http://two-cd.com qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của http://two-cd.com  được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Http://two-cd.com có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên http://two-cd.com có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và http://two-cd.com không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
Thông tin được cung cấp trên 
http://two-cd.com cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên http://two-cd.com; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên http://two-cd.com.

11. Từ chối các bảo đảm

- Bạn hiểu rằng http://two-cd.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các website sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. - Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, http://two-cd.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của http://two-cd.com

Hỗ trợ khách hàng

Website, App thương mại điện tử của TRUCHA

Website: http://two-cd.com/

Cài trên ios: TRUCHA link: https://apps.apple.com/vn/app/trucha/id1542726809

Cài trên trên Androi: TRUCHA link: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.trucha

Địa chỉ:

- Trụ sở chính: Số 88, bản Mòng, xã Hua La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La;

- Văn phòng Hà Nội: Khu đô thị Royal City - 72 đường Nguyễn Trãi - phường Thượng Đình - quận Thanh Xuân - Hà Nội.

E-mail: truchahomestay@gmail.com

Hotline: 0941 681 999 or 096 191 1983

 

Chia sẻ
Chat